güncel

 1. AŞI KARŞITLIĞI “Gerçek ayakkabılarını giyene kadar, yalan dünyanın yarısını dolaşabilir.” Mark Twain’in bu sözü, bilgi veya yanlış bilginin bitler ve…

 2. ELEK-ALTI vs KALBUR-ÜSTÜ Siyasi rejimde seçim elek işlevi görür. Kalburun üstü, eleğin ise altı makbuldur. Seçimler sonucunda kalburun üstündekiler seçilerek…

 3. İKNA ve UZLAŞMA SANATI İkna (persuasion) ile inandırma (to convince) arasında esasta fark var. İnandırmada, karşı taraf size veya söylediğinize…

 4. NEWS : HABERLER Siyaset stratejisi araç olarak pusulayı, strateji siyaseti ise rüzgar gülünü kullanır. Genel eğilim pusula kullanmaktan yanadır. Aralarındaki…

 5. NAKİT vs NAKİL Bizim sözlerimizin hepsi de yenidir, peşindir; başkalarının sözleriyse nakildir, rivâyettir. Bu nakil, bu rivâyet, yep-yeni sözlerin parça-buçuğudur.…

 6. değme – temas – dokunma “Yeşil ölüm, tanınmak amacıyla değil, zahitlik gereği yamalı elbise giyinmektir. Müminlerin emiri olduğu halde, Ömer…

 • Lokma, çiğnemeden yutulmaz !
  Lokmayı küçült, Hazmedecek şekilde uzun süre çiğne, Birinciyi yutmadan ikinciye başlama.
 • Neye nasıl bakarsan, onu öyle görürsün
  Süreye göre bilme Bakış (view) Bakma (look) Görme (see) Seyr (watch) Görüş (vision) Görüşme (visit) Işığa karşı gölge ANAHTAR IŞIK (KEY LIGHT)Anahtar ışık, bir nesne veya mekânın aydınlatılmasında kullanılan en önemli kaynaktır. Genellikle hemen fotoğraf makinesinin yanından nesne veya mekânı görünür kılmak, nesnenin temel biçimini ortaya çıkartmak için kullanılan aydınlatma kaynağıdır. Anahtar ışığın bulunduğu noktaya göre … Devamını oku…
 • Topuk topuğa
  Eşya zıtlarıyla ayrışır,Yokluk varlığı, varlık yokluğu ayırt eder. Bunlar, iki zıt arasında bulunan meclislerdir. Bunlardan itimat ve keşf bilgisi topuktan meydana gelir. İki zıt arasında bulunan meclis ise, sıcak ve soğuk arasındaki ılık gibidir. Ayrıca o, alenen söylemek ile fısıltı arasındaki duyurma; gülme ile ağlama arasındaki tebessüme benzer. Her iki zıt arasında bir berzah, ara … Devamını oku…
 • Kelime
  İnsan, yaralarının (kelimelerinin) derinliğinden ölçü almaz mı? Yara, ışığın içine sızdığı yerdir. Ben kimim ?Beni söylediklerimde arama,Ben söylemediklerimde gizliyim.Görmediğin koskoca derya gönlümdür, Gördüğün sahil ise dilim. Kıyılarıma vuran dalgalarıma şaşma, Onlar Aşk’tan gel-git’im. Beni mecnundan Leyla’dan sorma, Ben yalnız Mevla’dan bir izim. Mevlana Kelimenin duyanın nefsinde bir etkisi vardır ve bu nedenle -kelime- Arapça’da yara … Devamını oku…
 • Yola Koyulmuşluk Olarak Yolculuk
  Yolculuk, yola çıkmayla gidilecek değil de yola koyulmayla gelinecek, sahibiyet ve aidiyetin birbirlerini tamamlayıp tanımladığı, sadece kendi-ara.yan-kendi yolcu olanların elde edebileceği teslimiyet ödülüdür. Bu yüzden arayanların bulamadığı fakat bulanların -ara.yan- olduğu bir yolculuktur. Bu cümleyi paradokstan paradigmaya terfi ettiren üçüncü olan -fakat- yapısal olarak, Hz. Peygamber’in bu konuda yol gösteren ‘Nefsini bilen -fekad- Rabbini bilir‘ … Devamını oku…
 • Covid-19 karşısında 3 tavır
  Covid-19 karşısında sergiledikleri tutumları, insanların korku/ümit, sahibiyet/aidiyet ve tedbir/takdir arasındaki durumlarını açığa çıkarmaktadır. Emr/itikat/yasama ve amel/ibadet/yürütme ile edeb/davranış/yargı üçlü dengesi, kendi içinde bulundukları durumu tesbiti açısından iyi bir ÖDS: Ölçme/Değerlendirme/Sağlama yol haritası (MAP: Measurement/Assessment/Proof) sunmaktadır: Korkarak ve ümit ederek Onlar korkarak ve ümit ederek Rablerine dua ederler. Secde 32:16 Korkulu ve ümitli Allahü Teala’dan korkandan … Devamını oku…
 • el-fark beyne’l-havf ve’r-reca
  PDF