1B3

Bilgileri ortaya çıkartmak,
ancak iki öncül sayesinde gerçekleşebilir.
Bu öncüllerden birisi,
her ikisinde tekrarlana tek terim vasıtasıyla diğer öncüller birleşir.
Bu tek terim iki öncül arasındaki bağdır.

Teorik bilgiye göre kıyasta öncül denilen ve netice denilen üçüncü unsura ulaşmak üzere iki şeyin bulunması gerekir.
Üçüncü unsur iki öncülün birleşiminden meydana gelmiş neticedir.

Mana ve duyuda hikmetlerin ancak tertipte varlığı olabilir.

Hal ilahi vergi iken makam kazanılmıştır.
Bu durumda ruh, ikinci mertebeye yönelir.
İkinci mertebe hüküm ve müşahedede tertip sahibi olmaktır.

Fütuhat-ı Mekkiyye

TEK — BİR — ÇOK
RUH — NEFS — BEDEN
DEĞİŞMEYEN — SABİT — DEĞİŞEN

AZ — NİCELİK — ÇOK
EKSİK — NİTELİK — FAZLA
NİCELİK — ÖLÇÜ — NİTELİK

YANLIŞ — RETORİK — DOĞRU
HATALI — GRAMER — HATASIZ
TUTARLI — MANTIK — TUTARSIZ

KÜN — FE — YEKÜN
KEVN — VE — FESAD
EMİR — EDEB — AMEL

İFRAT — İTİDAL — TEFRİT
TENZİH — TEVHİD — TEŞBİH
TEDBİR — TEMKİN — TAKDİR

AKIL — HAYAL — DUYU
ALİM — İLİM — MALUM
BİLME — GÖREBİLME — GÖRME

SEMA — UFUK — ARZ
ASIL — AYNA — SURET
İLERİ — PERSPEKTİF — GERİ

SIĞ — SIR — DERİN
YAKIN — YAKİN — UZAK
AYDINLIK — IŞIK — KARANLIK

SEBEP — SÜREÇ — SONUÇ
TEORİK — STRATEJİK — PRATİK
ÖLÇME — DEĞERLENDİRME — SAĞLAMA

BE — BEHAVE — HAVE
SERBEST — HÜR — ÖZGÜR
KÜRESEL — BÖLGESEL — YEREL

GEL — OL — GİT
LOVE — LIVE — LAW
OWNER — SHIP — MEMBER

ALT — YAN — ÜST
İNİŞ — MÜNAZELE — ÇIKIŞ
AYRILMA — ASIL — BİRLEŞME

GÜÇ — İŞ — KUVVET
ZARF — Kİ — MAZRUF
ERKEN — ŞİMDİ — GEÇ
UZAK — BURADA — YAKIN
ZAMAN — VAKİT — MEKAN

CEVHER — AYAN-I SABİTE — ARAZ
İLKÖRNEKSİZ — İLKÖRNEK — İLKÖRNEKLİ
BEKA — VÜCUD — FENA
FAİL — MÜNFAİL — MEFUL
ÖZNE — ÖZNESNE — NESNE

Related posts

Yorum yapın