Berzah, vasat, tasvir, örtü

berzah İki durumu ayıran ve hiçbir zaman uç olmayan bir şeydir.Örnek olarak, gölge ve güneşi ayıran çizgiyi verebiliriz.Başka bir örnek olarak şu ayeti zikredebiliriz:“İki deniz birbirine akmıştır.Aralarında bir berzah vardır, kavuşmazlar.” er-Rahman 55/19-20 ‘Kavuşmazlar’, biri diğerine katışmaz demektir.Duyu onları ayırt etmeyi başaramasa bile,akıl o ikisinin arasında onları ayıran bir engelleyici bulunduğuna hükmeder.İşte bu akledilir engelleyici … Devamını oku…

Asr

İdraki idrakten acizlik idraktir. O zaman, bilgi nedir? diye sorulursa şöyle cevap ver.: Bilgi, algılanan şeyin kendiliğinde bulunduğu hale göre algılanmasıdır. Bu tanım, o şeyin algılanması imkansız değilse böyledir. Algılanması imkansız olanı bilmek ise onu idrak edememeyi bilmek demektir. Nitekim Hz. Ebu Bekir, idraki idrakten acizlik idraktir, demiştir. Böylece Hz. Ebu Bekir Allah’ı bilmeyi, O’nun … Devamını oku…