Alter-native Sözlük

Alter-native Sözlük
English: Türkçe

Construction: Yapı-m
Destruction: Yıkı-m
DeConstruction: Yapı-m-yıkı

Project: İz-düşüm
Management: Yön-edim
Project Management: İz-düşüm Yön-edimi

Truth: Olduğu gibi olan
Post-Truth: Olduğu gibi olmayan
POST-TRUTH KAVRAMI VE TÜRKÇE KARŞILIKLARI ÜZERİNE

Related posts

Yorum yapın