Arayanlar bulamaz, bulanlar arayanlar.

İlim maluma tabidir ilkesiyle bilinmek ve bulunmak istemeye vurgu yapan bu deyiş,
cümlenin her iki bölümü de aynı özne/nesne ve fail/meful bakış açısıyla okunduğunda paradoksal bir ifade olarak görülür.
İfadedeki paradoksallık paradigma değişikliği ile aşılır.

Öznel-fail arayan’ın nesnel-meful aranan’ı olarak
ARAYANLAR (eril arama yoluna çıkanlar) BULAMAZ.

Nesnel-fail bulunan’ın öznel-meful bulan’ı olarak
BULANLAR (dişil arama yoluna koyulanlar) ARAYANLARDIR.

Öznel-nesne ve nesnel-özne ile arama-bulma
Öznel-nesne ve nesnel-özne ile arama-bulma

Arama ve bulma fiilleri aynı yolun farklı akış yönlerini belirtir.
Aynı anda aynı yolun her iki yönünde de yol alınamaz.
Ya arama yönünde gidiyorsunuzdur ya da bulma yönünde.

Böylelikle:
arama&bulma olarak ikiye ayrılan eylemin,
arayan&bulan olarak ikiye ayrılan öznenin,
aranan&bulunan olarak ikiye ayrılan nesnenin sıfatları yer değiştirir.

Kritik olan bulunan’ın bulunduğu yer&zaman’da bulunmak,
olunması gereken mekanda olunması gereken zamanda,
vaktinde hazır ve nazır olmaktır.

Where is the Life we have lost in living?
Where is the wisdom we have lost in knowledge?
Where is the knowledge we have lost in information?

Yaşarken kaybolduğumuz hayat,
Bilirken kaybettiğimiz hikmet,
Öğrenirken yitirdiğimiz bilgi nerede ?

The Rock by T. S. Eliot

Related posts

Yorum yapın