Aritmetik Süreç Analizi Tekniği

Kir,
temizliği perdeler;
silmez fakat ezer.

Aritmetik Süreç Analiz Tekniği ile çamaşır yıkama makinasının süreç yönetimi aritmetik bölme işlemi ile modellenir ve çamaşır yıkama makinası özelinden genel süreç analizine ait farklı bir bakış açısı kazandırır. Bu farklı bakış açısıyla yapılan süreç analizi ise inovatif bir sentezle sonuçlanır. Klasik süreç analiz tekniklerinde katma değer varlık’tan gelirken bu teknikte değer yokluk’tan gelmektedir. Dolayısıyla katma değerin yokluk’tan geldiği süreçlerde diğer klasik tekniklerden daha etkili bir sentez sağlar.

Arithmetic Process Analysis and Synthesis
Arithmetic Process Analysis and Synthesis

Çamaşır yıkama makinası süreci aritmetik bölme işlemi ile modellendiğinde bölünen kirli-çamaşır, bölen temiz-su ve bölüm ise kir olur. Kir ile temiz-su çarpıldığında kirli-su olur. Kirli çamaşırdan kirli-su çıkarıldığında ise geriye temiz-çamaşır kalır. Bu aritmetik işlem süreci kartezyen modellemeye tabi tutulduğunda aşağıdaki yapı ortaya çıkar. Her kavram kendini farklı dilde açtığından bu modellemede İngilizce baz alınmıştır. Modelde bölünen kirli çamaşır girdi (input), bölen temiz-su gelir (income), çıkan kirli-su gider (outcome) ve sonuç olarak kalan temiz-çamaşır ise çıktı (output) olmaktadır.

Aritmetik Süreç Analiz ve Sentezi
Aritmetik Süreç Analiz ve Sentezi

Süreç açısından bakıldığında girdi sebep, çıktı sonuç, gelir etki ve gider tepki olur. Sebep ve sonuç ile etki ve tepki arasındaki farkın kaynağı taşıyıcılarıdır. Sebep ve sonucun taşıyıcısı mekan, etki ve tepkinin taşıyıcısı ise zamandır. Tıpkı kuvvet ve güç arasındaki fark gibidir. Kuvvet mekanla, güç ise zamanla iş yapar. Kuvvet uygulamak kendi direncini/sürtünmesini yaratırken güç kullanımı dirençle karşılaşmaz. Mekanla taşınan potansiyel enerji, zamanla taşınan ise kinetik enerji olmaktadır.

Aritmetik Süreç Analiz Tekniği modelinde iki akış bulunmaktadır: mekansal sebepten sonuca olan üst (up-stream) akış ve zamansal etkiden tepkiye olan aşağı (down-stream) akış. Sebep ve sonuç itme (pull), etki ve tepki ise çekme (pull) çalışır. Bu özellikleri nedeniyle model, yalın düşünceyle uyumluluk gösterir.

Yorum yapın