Değişme ve Dönüşme ile Gelişme

Emeğe nitelik olarak ve ücrete nicelik olarak bakarsak ikisi arasındaki dönüşümü sağlayan köprü ölçünün kendi olur. Göz gözü göremediği gibi her ölçü de kendine ölçüsüzdür. Niteliksel emeğin niceliksel ücreti ödenirken, ödeyen ve ödenen taraflarca kabul edilecek bir ölçüye ihtiyaç vardır. Bu ölçü üzerinden yapılan ölçme neticesinde bir değer oluşur. Ölçme ve değerlendirme sonucunda, nitelikli emeğin karşılığı nicelikli ücretle ödenir. Gerek ölçmede gerekse değerlendirmede olabilecek hatalar, ölçme ve değerlendirme işlemi sonrasında sağlamayla giderilir. Sağlamayla ölçme ve değerlendirmenin geçerliliği, güvenilirliği, objektifliği ve örnekleyiciliği doğrulanır.
Geçerlilik, niteliklerin kapsanıp kapsanmadığının;
Güvenilirlik, nicelikler arasındaki tutarlılığın;
Objektiflik, ödenen ve ödeyenden bağımsız ödemenin;
Örnekleyicilik, ise harcanan emeğin kazanımlarının konusudur.

Değişim ve dönüşüm ile gelişmeye karşı üç farklı psikolojiye dayanan üç farklı alternatif tavır sergilenir:
“Birinciler, vakit kazanmaya ve dinamizmi geçiştirmeye;
İkinciler, dinamizmin sarhoşluğundan vakti unutmaya yönelirken;
Üçüncüler, vaktin her anını geleceği şekillendirme potansiyeli taşıyan bir değer olarak telakki ederler;
Ve hakkıyla değerlendirilmeden geçen her anı kaçırılan bir fırsat olarak görürler.”

Gerek açık gerekse kapalı sistemlerin çevreleriyle kendilerini ayıran ve birleştiren sınırlara ihtiyaçları vardır. Sistemler bu yönüyle had bilen ve bildiren yapılardır. Sistem yönetimi:
dışarıda olması gerekenleri dışarıda bırakır,
içerıde olması gerekenleri içeride tutar,
içerden dışarı çıkması gerekenleri dışarıya çıkarır,
ve son olarak dışardan içeri girmesi gerekenleri içeriye alır.
Bunları yaparken yarı geçirgenlik esastır. Biyolojide organik büyümenin yapı taşı hücrenin en hayati unsuru yarı geçirgen olan hücre zarıdır. Aynı şekilde elektroniğin temeli de yarı iletken olan transistörlerdir.

Related posts

Yorum yapın