Farkın Farklı Farkındalığı Üzerine

Acemi parçaya, usta bütüne tepki gösterir
Acemi parçaya, usta bütüne tepki gösterir

Bilinçsiz Yeterlilik

USTA
Bilinçsiz ve yeterli,
bilgisi derin ve geniş görüşlü olan.
UZMAN
Bilinçli ve yeterli,
bilgisi derin ve dar görüşlü olan.
KALFA
Bilinçli ve yetersiz,
bilgisi sığ ve geniş görüşlü olan.
ACEMİ
Bilinçsiz ve yeterli,
bilgisi sığ ve dar görüşlü olan.

Parça ve unsur arasındaki fark
sahibiyet ve aidiyet bilincidir.

Uzman, parçada sıfır hata yapıp
bütünde fahiş hata yapabilendir.

Halde hal aranmaz, hallenilir.

Dilde açıklık ve netlik, düşüncede berraklık doğurur
Dilde açıklık ve netlik, düşüncede berraklık doğurur

Serbest ve Özügür ile Hür

Hür, özügür ve başı bağlı (serbest);
Sabit, değişen ve değişmeyenleri olan;
İrade isteğe bağlı, ihtiyar tercihe bağlı;
Teslimiyet, aidiyet ve sahibiyet bilincidir.

Analiz - Tasarım - Sentez
Analiz – Tasarım – Sentez

Tasarım, senteze karşılık analiz yapmaktır.
Sentezin nasıl olcağını analiz belirler.

Analiz (analysis/de-formation)
Sentez (synthesis/re-formation)
Tasarım (design/trans-formation)

Sürdürülebilir Yenilenebilirlik
Sürdürülebilir Yenilenebilirlik

Sürdürülebilir yenilenebilirlik
Haddi vasatiye riayetle itidal üzere hareket demek olan ekonomiktir;
Sınırlı, sonlu, sürekli ve kesintilidir.

Düzen - Denge - Uyum
Düzen – Denge – Uyum

Düzen ve uyum ile denge durumu ölçüye göre belirlenir.

Nitelik - Ölçü - Nicelik
Nitelik – Ölçü – Nicelik

Her benzer aslına benzer;
Hiçbir benzer birbirine benzemez.

Az ve çok niceliğin;
Eksik ve fazla ise niteliğin konusudur.

Mind The Gap
Mind The Gap

Akıl us demektir ve uslu durmayı;
Hareketli denge ise salınım gerektirir.

Kördüğümden Gördüğüme Ördüğüm Düğüm
Kördüğümden Gördüğüme Ördüğüm Düğüm

Herhangi bir düğümü kördüğüm yapan
düğümün karmaşıklığı ve karışıklığı değil
uçlarının uzunluğudur.

Uçları yeterince kısa olan tüm düğümler
düğüm atmanın tersine çözülürler.

Yanal Düşünme
Yanal Düşünme

Yanal düşünme
önce seçeneklerin belirlenip
ardından tercihlerin yapılmasıdır.

Eşlerin Çiftliği
Eşlerin Çiftliği

Karşılıklı durumlarda
uzlaşma bütün yüzeyleri kapsar.

İdarecilik ve Liderlik ile Yönetim
İdarecilik ve Liderlik ile Yönetim

İdarecilik (administration) minimum ve itmenin;
Yöneticilik (management) averaj ve tutmanın;
Liderlik (leadership) ise maksimum ve çekmenin konusudur.

Maksimum ve minimum kontrolun;
Averaj ise yönetimin konusudur.

Eşitlik vs Denklik
Eşitlik vs Denklik

Eşitlik, fırsatların konusudur.

Sebep - Etki&Tepki - Sonuç
Sebep – Etki&Tepki – Sonuç

Sebep ve sonucun taşıyıcısı mekan;
Etki ve tepkinin ise zamandır.

İkili vs Bulanık Mantık
İkili vs Bulanık Mantık

İkili ve Bulanık ile Mantık

Lamba ve anahtarlar arasındaki ilişki ikili mantık;
Elektrik ve ısı arasındaki ilişki bulanık mantık kurallarına tabidir.

Fazla azı azaltır
Fazla azı azaltır

Rezervasyonun ilkesi:
Olmayan fazlanın olan azı azaltmasıdır.

Gül Yaprağı @ Suskunlar Meclisi
Gül Yaprağı @ Suskunlar Meclisi

Silme su dolu bir bardakta bile
Bir gül yaprağına her zaman yer vardır.

İçerik - Bağlam - Taşıyıcı
İçerik – Bağlam – Taşıyıcı

Problemlerin çözümünü bağlamları belirler.

Sayısal bağlamda cevap “6” rakamı;
Alfasayısal bağlamda ise cevap “R” harfidir.

Tama iblağ etmek
Tama iblağ etmek

Avare

Dağıtılacak develerin toplamı:
1/2 + 1/3 + 1/9 = 17/18

Bilge ilave olarak kendi devesini dağıtıma sokar
dağıtım bittikten sonra koyduğu deveyi geri alır.

Avare kavramı
başlangıçta ve bitişte devreye girendir.

Kapalı kapılar ardında
Kapalı kapılar ardında

Doğrusal bakış açısında kesin uçlarda;
Dairesel bakış açısında ise ortadadır ve erişilemez yaklaşılandır.

Yorum yapın