Fiili Sıfatlar

İsimler varlık alanına çıktıklarında eylem eyleyerek fiili sıfatlar ile sıfatlanırlar.

1. Öznel Göz
2. Fail El
3. Eril Musluk
4. Aktif Su
5. Pasif Bardak

Öznesne
Özneye karşı nesne ve nesneye karşı özne konumunda olan

Münfail
Faile karşı meful, mefule karşı fail olan

Hünsa
Erile karşı dişil ve dişile karşı eril konumunda olan

Avare
Aktife karşı pasif, pasife karşı aktif olan

Related posts

Yorum yapın