Gerçek düşünce

Attığın zaman da sen atmadın,
fakat Allah attı.

Enfal 8:17

Hakikatleri bulundukları halde müşahede etmek

Şeytan sana sağ yönden gelirse (sağ yön güç anlamına geldiği için) ona karşı güçlü olur ve kendisini uzaklaştırırsın. Çünkü şeytan güçle nitelenmiş bu yönden sana geldiğinde, hiç kuşkusuz sana imanını ve kesin inancını zayıflatmak, kanıt ve keşiflerinde sana kuşkular bulaştırmak için gelmiştir. Çünkü Hakkın sana öğrettiği her keşifte şeytanın hayal aleminden bir durumu vardır ve içinde bulunduğun haline benzeyen o durumu senin halinin karşısına diker. Bu esnada, şeytanın sana hayal olarak gösterdiği şey ile doğruyu ayırt etmeni sağlayan güçlü bir bilgin yok ise -ki böyle bir bilgiye sahipsen Musevi makam sahibisin- hakikatı karıştırırsın. Nitekim sihirbazlar, öyle olmadıkları halde, topluluğa ip ve asaların yılan olduğunu zannettirmiştir.

Fütuhat-ı Mekkiyye c.1 s.459

Hep birlikte Allah’ın ipine
sımsıkı sarılın. 

Al-i İmran 3:103

Kördüğümden gördüğüme ördüğüm düğüm

Allah sihirbazların iplerini ve değneklerini ilahi emirden atmadıklarını bildirmiştir. Sihirbazlar iplerini isimlerin hükümlerinden hareketle atmıştır. Söz konusu isimler bakanların gözlerini sihirbazın göstermek istediği şeye çevirmek özelliğine sahipti. Başka bir ifadeyle sihirbaz bu isimleri kullanarak -bakılan şeyi değil- bakışı değiştirme gücüne sahipti. İlahi emir vasıtasıyla iş yapan naip ise bakılanın kendisini değiştirirken bakış da ardından gelir. Öyleyse naip bu işi yaparken, bakmak ve bakışta fill ile bakılan şeydeki fiil ancak (değnek veya ip) atıldıktan sonra bir değişme gerçekleştirmiştir. Kendisini atanın mülkünden çıktığında, Allah bakılanın değiştirilmesini naip adına üstlenirken naip olmayanda (sihirbaz) oradakilerin bakışının değiştirilmesini üstlenir. Söz konusu kimse bu isimler hakkında bilgisi olan kimsedir ve o bilgi ‘simya’ diye isimlendirilir. Simya, bakanların gözlerinde, eşya üzerindeki alametlerin bilgisi demektir.

Fütuhat-ı Mekkiyye c.12 s.344-345
Ören ve örülen ile örme | Sufiyane
Ören ve örülen ile örme | Sufiyane

Related posts

Yorum yapın