Hayret, bölünen zahire ve bölünmeyen batına

Hayret sahibi dairesel yolda yürür.
Dairesel yolda yürüyüş,
bir merkezin çevresindedir ve ondan ayrılmaz.
Doğrusal yolda giden ise sapar,
yöneldiği şeyin dışına çıkar;
tahayyül ettiği şeyi arar,
gayesi hayaline ulaşmaktır.

İBN ARABİ

Bir kimse ki
Hem içte görür, hem dışta
Bir başka görür, çılgınlardan başka
Bambaşka o göz, nasıl görür ?
Bak, iyi bak
Kimdir O gören ?
Gözden sıyrılmış da

MEVLANA

Yorum yapın