ilm-i kaf

Bir şeyin aynı o şey değildir;
Bilmek onun aynı misli , muhalifi ve zıddını bilmekle olur.

Eşya sebep ve sonuçları ile birlikte yaratılmıştır;
Kendi başına bırakılmamıştır.

Sebep ve sonucun taşıyıcısı o şeyin mekanı;
Etki ve tepkinin ise o şeyin zamanıdır.

Kün-fe-yekün’deki fa takip fa’sı;
Kevn-ve-fesad’daki vav, geciktiren illet vavıdır.

Mekanın ontololojik varlık nedeni öteleme,
Zamanın epsitemolojik bilinme nedeni ertelemedir.

ilm-i kaf | Sufiyane
ilm-i kaf | Sufiyane

Related posts

Yorum yapın