istikrarsız tek-düze

Tek-düzelik, kolay soruları doğru, zor soruları yanlış cevaplar; soruları yavaş cevapladığında hatasız ve hızlı cevaplandığında hatalıdır. Böylelikle tüm soruları dikkate almadan aynı hızda yanıtlar. Basit sorularda gerekenden daha fazla zaman israf edip zahmetli sorular için yeterli zaman ayırmaz. Kararsız tekrarlamanın bu ekonomik olmayan doğası, fark edilmeyen ayrımın doğası gereğidir. Tamamen farklı koşullarda olması gereken bir şekilde hareket edememekten kaynaklanır.

Acil, aceleye gelmez.

Sıradan yaklaşımlar, sorunun zorluğunu belirlemek için zaman alan hazırlık aşamasını atladıkça monotonluk tuzağına düşer. Zorluk derecesi bağımsız olarak soruları yavaş çözdüğünde hata yapmayacağı, hızlı çözdüğünde ise hata yapacağı eğilimindedir. Yapılması gereken, sorunun zorluk derecesini belirlemek ve sonuca göre hızlı veya yavaş hareket etmektir. Teorik hazırlık ve pratik çözüm açısından bir saatlik sürenin ayrılmasına göre stratejik yeterlilik dereceleri şu şekildedir:

55+05 Usta
45+15 Uzman
36+24 Kalfa
24+36 Çırak
15+45 Çömez
05+55 Acemi

Yorum yapın