Karar alma ve karar verme ile karar bulma

Karar almak ve vermek farklı iki şey olarak görüldüğünde paradoks oluşur. Aynı anda iki yöne yönelme şeklinde tarif edebileceğimiz paradoks, ancak bir üçüncü ile aşılabilir. Bu üçüncüyü bulmak için uçlardaki karar alma ve karar vermenin, alma ve vermesinin uçlarda bırakılması gerekir. Böylece kararın kendi ortaya alınmış olur. Uçlarda alma ve verme kalmak şartıyla, üçüncü olan karar, hem alınan hem de verilen olarak ortada yer alacaktır. Böylelikle karar alma veya karar verme çatışmasından kurtulup alınan-karar-verilen üçlüsüyle gerekli paradigma değişikliğini yapmış oluruz.

Davul ve tokmak | Sufiyane
Davul ve tokmak | Sufiyane

karar bulmak

Karar almak içeri doğru, karar vermek dışarı doğru, karar bulmak bu hareketlerle denge durumudur. Önlem almak karar alma öncesinde, tepki vermek ise karar verme sonrasında yer alır. Önlem almadan karar almak, karar vermeden tepki vermek eksiktir. Çoğu zaman karar vermekle tepki vermeyi, önlem almakla karar almayı karıştırırız. Karar-alırken aldığımız kararın öznesi, karar verirken verdiğimiz kararın nesnesi olururuz. Karar-bulmamızı sağlayan öznel-nesne ve nesnel-özne olabilmemizden kaynaklanır. Karar-almak, gelecekte olacaklara önlem almaya yöneliktir. Karar-vermek, geçmişte olanlara tepki vermeye yöneliktir. İdeal olan alacağımız kararlara uygun önlem alıp, verdiğimiz kararlara uygun tepki vermektir.

İçsel ve dışsal yöneliş | Sufiyane
İçsel ve dışsal yöneliş | Sufiyane

hangisi önce gelir

Karar almak mı yoksa karar vermek mi önce gelir sorusuna, nefes anolojisi üzerinden cevap verecek olursak, karar almanın öncelikli olduğunu söyleyebiliriz. İnsan dünyaya geldiğinde hayatının ilk yarı nefesini alır. Vereceği son yarı nefesin dışındaki nefeslerin tümü alma ve verme açısından tamdır. Tıpkı aldığımız ve verdiğimiz nefesler gibi hayat boyu kararlarımızı da sürekli alır ve veririz. Bir şekille resmetmeye çalışırsak girişim-bezeme tarzında kündekari örneğini verebiliriz.

Kündekari | Sufiyane
Kündekari | Sufiyane

yaratıcı yapısal gerilim

Kararın kendi kararı olmaması yapısal gerilimden kaynaklanır. Her bir karar bir yapı-m-yıkı uygulamasıdır. Mevcut durumda olumlu veya olumsuz değişikliklere yol açarak yeni duruma geçiş sağlar. Her yapının ideal yapı-m-yıkı eşiği bulunur. Bu eşiğin altındaki durumlar rehavete ve karar alamamaya, eşiğin üstündeki durumlar ise gereksiz ve aşırı tepkilere neden olacak karar vermeye yol açar.

Yerli-yersiz ve zamanlı-zamansız kararlar enerji ve zaman kaybına neden olur.

İki arada bir derede | Sufiyane
İki arada bir derede | Sufiyane

ek okumalar

Business: Service and Support page: 47, 49, 51
Farkarar sayfa: 47, 52, 54, 61
İzin Düşü sayfa: 8, 24
kendi-ara.yan-kendi sayfa:15, 17, 88, 89
Arayan sayfa: 35
Pandemik Kavramlar ABD sayfa: 11

Related posts

Yorum yapın