[kare] <üçgen> (dönüşüm)

Her analiz bir senteze karşı yapılır. Analiz yapılıyorsa sonucunda sentez yapılacağı içindir. Bununla birlikte analizi nasıl yaptığınız sentez için belirleyicidir. Örneğimizdeki durağan kareyi analiz ederek statik kare veya dinamik üçgen elde etme amacımıza uygun olarak kareyi bölmeliyiz. Aşağıda bu bölme işlemleriyle ilgili alternatiflerden örnekler gösterilmektedir.

Taban tabana zıt | Sufiyane
Taban tabana zıt | Sufiyane

Kareyi daha küçük iki kareye ayırmanın bir yolu dörde bölmektir. Büyük karenin içinde kafa kafaya zıt olan dört unsur taban tabana zıt hale getirilerek daha küçük iki kare elde edilir. Alt üst ters yüz ve sağ sol çaprazlanır.

Kare iki kare| Sufiyane
Kare iki kare | Sufiyane

Karenin kareliğini bozmadan daha küçük iki kare elde etmenin bir yolu da kareyi beşe ayırmaktır. Büyük bir durağanlığı daha küçük iki durağanlığa dönüştürülüp içerdekiler ve dışardakiler birbirlerinden ayrılır.

İçler dışlar ayrımı | Sufiyane
İçler dışlar ayrımı | Sufiyane

Beşe bölünen kareden çıkan karelerden birini üçgen olarak birleştirdiğimizde büyük bir durağanlıktan daha küçük bir durağanlık ve eşdeğeri bir hareketlilik yaratmış oluruz. Bu sentezle içerdekiler durağanlığını korurken, dışardakiler hareketli konuma getirilmiştir.

Kare iki üçgen | Sufiyane
Kare iki üçgen | Sufiyane

Kare ikiye bölündüğünde altta ve üstte iki üçgen oluşur. Böylece büyük bir durağanlıktan birbirlerinden bağımsız iki hareketlilik yaratılmış olur. Bu ayrımda içerdeki ve dışardaki gibi bir tasnif söz konusu değildir. Altta ve üstte bulunan üçgenler, kendi başlarına hareketliliklerine kavuşurlar.

İçler dışlar çarpımı | Sufiyane
İçler dışlar çarpımı | Sufiyane

Yapı-m-bozu (disruption) örneği olarak kareden bir üçgen elde edebilmemiz için kareyi sekiz parçaya bölmeliyiz. Tıpkı matematikteki içler dışlar çarpımı gibi, bu sentezle içerdeki parçaları dışarı dışardaki parçaları içeri yerleştirdiğimizde, aynı tabanlı üçgen elde eder fakat daha yüksek bir hareketlilik sağlarız. Böylece dışardakiler içeri çekilerek hareketli konumdan durağan konuma, içerdekiler dışarı çekilerek durağan konumdan hareketli konuma getirilmiştir. Bir nevi dinlenme ve nöbet değişimi gibi.

Dudeney açımlaması | Sufiyane
Dudeney açımlaması | Sufiyane

İçler dışlar çarpımında kare, sadece orta noktalar kullanılarak ayrımlanır. Bu ayrımlama pratik ve kolaydır. Sonucunda ikizkenar üçgen oluşur. İkizkenar üçgen yerine eşkenar üçgen oluşturulmak istendiğinde Dudeney açımlamasına başvurulmalıdır.

Ek okumalar

Business: Service and Support page: 4, 57, 121, 126, 128, 131
Farkarar sayfa: 42
kendi-ara.yan-kendi sayfa:21
Pandemik Kavramlar sayfa: 16, 20
Son Üçte Birinde Gecenin sayfa: 18
Pandemik Kavramlar ABD sayfa: 18
Köşeden Uca sayfa: 42+

Related posts

Yorum yapın