Quantum Dolanıklık

Dolanıklık kuantum mekaniğine özgü bir olgudur. Kuantum fiziğine göre iki benzer parçacık birbiri ile eşzamanlılığa sahiptir. Bu parçacıklar ayrı yerlerde birbirlerinden çok uzakta olsalar dahi birbirlerini aynı şekilde etkilerler. Daha basit bir anlatımla ikiz kardeşlerin ayrı yerlerde olduğu varsayalım. Bir kardeşin sağ elini kaldırması diğer ülkedeki kardeşinde sağ elini kaldırması anlamına gelir. Eldeki kuantum sistemi tanımlayan Hilbert uzayı bir çarpım uzayı şeklinde yazılabiliyorsa, dolanıklıktan bahsedilebilir.

Kendi (kendi-) başkası kendine (-kendi) bağımlılık.

Birbirlerini tamamlayarak tanımlamak.

Kendinden kendine kendi kendindelik.

Related posts

Yorum yapın