şimdi-burada

hazretin huzurunda hazır

Hazret, yakında ve yanında olmak, önünde bulunmak;
Huzur, bilinçli ve farkında rahat bulmak;
Hazır, şimdi ve burada olmak.

arayan’lar bulamaz,
bulanlar ara-yan’lar

Hazretin huzurunda hazır ve nazır olunduğunda
bulunanlar arandığı için arananlar bulunur,
veya tersten perspektifle söylersek
arananlar bulunduğu için bulunanlar aranır.

an ile yaşarız

Arayanların bulamayıp bulanların ara-yan olduğu bakar-kör’ler diyarında an ile yaşayanlar bakmadan-gören-âma‘lardır.

Uzay-zaman sarmalı olarak dairesel hareket
Uzay-zaman sarmalı olarak dairesel hareket

yapı-m-yıkı

Zaman mekanı kuşatan zarf, mekan ise zaman zarfındaki mazruftur.
Zarf-ki-mazruf yapısında zarf ile mazrufu, mazruf ile de zarfı kast ederiz.
Bu durumda zaman ve mekan arasındaki çift yönlü geçişi sağlayan -ki- an olur.

Zaman ve mekan yapı-m-yıkı’ya uğratıldığında an ile şu şekilde belirginleşirler:
Zaman an’a katılmış, an’ın üstüne koyulmuş, an’ın üstüne bindirilmiş;
An mekan’a katılmış, mekan’ın üstüne koyulmuş, mekan’ın üstüne bindirilmiş;
Böylelikle zaman ve mekan, an ile dürülüp girişim-bezeme olmuşlardır.


“şimdi-burada” üzerine bir yorum

  1. Biraz anlayabilsem çok güzel olacak…
    Yine de güzel, en azından bir şeyi anlamadım… ! 😀
    Yine yeni yeniden anlamayacağımız ama çok değerli…bekliyoruz.
    Emek ve bilgiye saygıyla,
    Çok teşekkürler…

Yorum yapın