Illustrated Problem Solution Styles

Illustrated Problem Solving Styles

There are two different types of problems: ill-defined and well-defined; different approaches are used for each. Well-defined problems have specific end goals and clearly expected solutions, while ill-defined problems do not. Well-defined problems allow for more initial planning than ill-defined problems. Solving problems sometimes involves dealing with pragmatics, the way that context contributes to meaning, … Devamını oku…

Proje yönetiminin 7 aksaklığı

Proje Yönetim Aksaklıkları | Sufiyane MBA

Proje yönetimindeki zafiyetler projelerin yarıdan fazlasının verimsiz, bütçe aşımıyla sonuçlanmasına ve başarısızlığa uğramasına neden olmaktadır. Başarısızlığa uğrayan projeleri bulundukları yerden hareket ettirmek oldukça zor ve maliyetlidir. Bu zafiyetleri kavramsal olarak genelleştirirsek: 1. Bütünü göz önünde bulundurmamak Proje yönetiminin ilk safhasında kapsama alanındaki tüm ilişkiler göz önünde bulundurulmalıdır. Bunun da en iyi yöntemi tüm olası ilişkileri … Devamını oku…

Sessizlik Gönyesi

Sessizlik Gönyesi | Sufiyane

Gerek problem gerekse çözüm hakkında bu denli konuşabilmemizi sağlayan şey geçmiş problem ve gelecek çözümün şimdideki sessizliğidir. Şimdiki zaman, hali hazırdaki mevcut durumu problem ve çözüm diye ikiye ayırır. Zaman oku yönlü olduğundan problem geçmişle, çözüm ise gelecekle ilişkilendirilir. Mevcutta olması gerekenler nicel azlık ve nitel eksiklik olarak tarif edilirken olmaması gerekenler nicel çokluk ve … Devamını oku…

Problem vs Solution

Problem vs Solution

The Problem is represented by Question>Reason>Cause>Search>Lost and then A Solution is presented by Found>Rescue>Effect>Result>Answer. Question&Answer is about the relevance, Reason&Result is about the validity, Cause&Effect is about the accuracy, Search&Rescue is about the reliability, Lost&Found is about the timeliness. SOLUTION: Sun/Emitter/Solar/CircleWAY: Moon/Base/Lunar/TrianglePROBLEM: Earth/Collector/Polar/Square Related posts Illustrated Problem Solution Styles Disposition of Decision Tree Demand and … Devamını oku…