Beklemeyi Bilmek

Bilinç

Bilinçsiz YetersizlikBilmeyerek Beklememek Bilinçli YetersizlikBilerek Beklememek Bilinçli YeterlilikBilerek Beklemek Bilinçsiz YeterlilikBilmeyerek Beklemek Arayanlar bulamaz, bulanlar arayanlar;Beklemeyi bilmek, bekleneni bilmemekte! Related posts Bütünleşik Tutarlı Karar Ağı (0) Vahdet-i Vücud (0) Quantum Dolanıklık (0) Fark ve Tekrar (0) Dairesel Seyr-ü Sefer (0) Arayanlar bulamaz, bulanlar arayanlar. (0)