Takdim Tehir

[1] Ön son değişimi.
[2] Bir sayı yazarken hata sonucu rakamların yerlerinin değişmesi.
[3] İşlemlerin sonucunda çıkan rakamlardaki hatanın takdim tehirden olup olmadığı, doğru işlem ile yanlış işlemin sonuç rakamlarının fark toplamının 9 ve 9’un katları olmasından anlaşılır.
[4] Çeşitli amaçlarla cümledeki ögelerin yerlerini değiştirme. Bilindiği gibi cümlenin bütün kelimelerini bir defada söylemek mümkün değildir. Aksine cümledeki bazı kelimeleri önce, bazılarım da sonra söylemek gerekir. Fakat cümledeki kelimeler içinde, cümlenin baş tarafında zikretmek için herhangi bir kelimenin diğer bir kelimeden üstünlüğü yoktur. Çünkü cümledeki bütün kelimeler, kelime olmaları hasebiyle eşittir. Öyle ise bir kelimenin diğer bir kelimeden önce gelmesi için bir sebebin bulunması gerekir.