Bütünleşik Tutarlı Karar Ağı

Hikmet tertip üretmiyorsa, ona rağbet edilmez.

İBNİ ARABİ

Gerekli/Gereksiz DURUM

İçinde bulunduğumuz durumlar bakış açımıza göre istenen veya istenmeyen durumlardır. Karşı karşıya kaldığımız bu durumlar bizi sonucunda eyleme götüren zincirleme reaksiyonların sebeplerini oluşturur.

Testinin içinde ne varsa, dışına da o sızar.

Yerli/Yersiz DÜŞÜNCE

Düşüncelerimiz içsel duygu ve dışsal duyularımız ile karşılıklı etkileşim halindedir. Duyu ve duygularımız düşüncelerimizi, düşüncelerimiz ise duyu ve duygularımızı etkiler. Düşünce kelimesi içerisinde içsel/düş ve dışsal/düşmek kavramlarını içerir. Dengeli bir düşünce, duyu ve duyguların uyumlu etkileşiminden oluşur. Böyle bir durumda düşünce “olduğu yere düşer”.

Neye nasıl bakarsan, onu öyle görürsün.

Zamanlı/Zamansız KARAR

Ya salt duyu veya duygularımızla düşüncesizce, ya da duyu ve duygularımız ile dengeli bir düşünceli karar alma/vermeye yönelerek karar bulmaya çalışırız.

Zamanlama, zamandan daha önemlidir.

Uygun/Uygunsuz DAVRANIŞ

Dengeli veya dengesiz davranışlar uygunluk ve düzen ile belirlenir. Bilinçsiz-yetersizlik acemilikten, Bilinçli-yetersizlik kalfalıktan, bilinçli-yeterlilik uzmanlıktan, bilinçsiz-yetersizlik ise ustalıktan kaynaklanır.

Öfke gelir göz kararır, öfke gider yüz kızarır.

Yeterli/Yetersiz EYLEM

Vakitli veya vakitsiz eylemler, istenenlerin olup olmamasına neden olur. Sıra sır olduğundan önemlidir.

Usul esastan, üslup mesajdan önce gelir.

Related posts

Yorum yapın